Het Verhaal

Tiffany droomt van een internationale carrière als springruiter, maar is bepaald geen doorsnee paardenmeisje. Ze is een ras-Rotterdamse, uit een echte volksbuurt. Sinds moeder een nieuwe vriend heeft, woont ze bij haar opa en haar tante. En er is soms best veel gedoe thuis. Maar als Tiffany rijdt, bestaat er niemand voor haar. Dan zit ze in zo’n focus, dat ze niks meer om zich heen ziet. Alleen nog afstanden. Tiffany weet wat ze wil. Ze rijdt niet zomaar voor de lol; ze heeft echt een doel. Ze wil de top bereiken.

Tiffany traint op manege Schanswijk, een stal waar iedereen gelijk is en je gewoon jezelf kan zijn. Daar heeft trainer Jan haar in 3 jaar tijd op landelijk niveau gebracht. Haar lef is haar kracht, ze durft heel veel.

Tiffany is een doorzetter en ze is echt heel goed. Dan wordt ze geselecteerd voor het landelijke talententeam van de KNHS. Dat verandert haar leven ingrijpend. Ze belandt in de sjieke paardenwereld; de wereld van de Rotterdamsche manege, aan de andere kant van de stad. Voor mensen die heel veel geld hebben, zegt Tiffany. Hier wordt ze fysiek en mentaal getraind door toptrainers en zelfs door een sportpsycholoog.

Een stukje zelfbeheersing, dáár moet ze aan werken, volgens haar nieuwe begeleiders.

Het zijn niet mijn soort mensen, zegt ze zelf. Ze spreken bijna een andere taal. Maar Tiffany kan prima van zich afbijten. En ze houdt haar hoofd koel. Ze schrikt niet terug voor een hindernis meer of minder.

‘Als je stopt na één tegenslag, kom je er niet. Ik kom er denk ik echt wel.’

Tiffany’s Droom heeft de SportFilm Award 2018 van het SportFilmFestival Rotterdam gewonnen.

Uit het juryrapport:
‘Een goede docu staat of valt met een interessant hoofdkarakter. Tiffany uit Rotterdam intrigeert van de eerste tot de laatste minuut. De talentvolle amazone staat symbool voor Rotterdam, de stad van de doorzetters. De film legt ragfijn bloot dat niet alleen talent bepalend is voor sportief succes ook inzet, karakter, sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en gezinssituatie maken deel uit van het complete pakket.’

The Story

Tiffany dreams of an international career as a jumping rider, but she is certainly not a typical horse girl. She is Rotterdam-based and comes from a working class neighbourhood. Since her mother found a new boyfriend, she lives with her grandfather and her aunt. And sometimes there’s a lot of hassle at home. But when Tiffany rides, she no longer sees anything around her. She then is completely focussed on distances and obstacles. Tiffany knows what she wants. She does not just ride for fun; she really has a goal. She wants to reach the top.

Tiffany trains at Schanswijk, a local stable where everyone is equal and you can just be yourself. Trainer Jan has brought her to the National level in just 3 years. Her courage is her strength, she’s got guts.

Tiffany is a go-getter and she is really good. Then she is selected for the National talent team of the KNHS, the Dutch Royal Riding Association. That changes her life radically. She now becomes part of the fancy horse world; the world of the Rotterdam riding school, on the other side of the city. ‘For people who have a lot of money’, Tiffany says. Here she is physically and mentally trained by top trainers and even by a sports psychologist.

Self-control, she absolutely has to work on that, according to her new supervisors.

‘They are not my kind of people’, Tiffany says. It’s almost like they speak a different language. But Tiffany can stand up for herself. And she keeps her head cool. She does not shy away from any obstacle.  ‘If you stop after one setback, you will never get there. I think I’m really going to make it. ‘

Tiffany’s Dream won the SportFilm Award 2018 at the SportFilmFestival Rotterdam.

From the jury report:

‘A good documentary needs an interesting leading character. Show jumper Tiffany intrigues from the first to the last minute.
The talented amazone is a symbol of Rotterdam, the city of perseverance.
The film carefully reveals that it is not just talent that is decisive for sporting success. Success depends as much on commitment, as character, social skills, environmental factors and family situation.’

2 comments on “About

 1. Bla

 2. 您知道目前加密货币市场最赚钱吗?
  您可能已经听说,由于比特币和其他区块链社区项目,许多人已经成为千万富翁。

  但是您知道吗,区块链社区内部的互动为每个项目参与者带来了利润+个人营业额的10%,而且这种情况每2天发生一次。
  但是您知道您个人有这样的机会吗?

  成为社区的一部分,并在加密货币的支持下赚钱!
  报名:https://www.crypto-mmm.com/?source=ch

Type your Comment

Your email address will not be published.